PLASTVETTSKOLEN 

Plastvettskolen er et pedagogisk opplegg som utdanner barn og unge i god plastvett. Vi lærer bort om plast, forsøpling og resirkulering gjennom gruppearbeid, praktisk arbeid og kunnskapsformidling. Vi ønsker å forebygge ytterligere forsøpling ved å fokusere på gode vaner for bruk og håndtering av plast.

Plast er en ressurs, ikke søppel

Vi tilbyr plastvettskolen som ulike løsninger

  1. NEWTON ROM:

Vi samarbeider med Newton-rommet i Svolvær og Vitensenteret i Tromsø. PEK har utviklet en modul hvor elevene skal få forske og arbeide med plast på teknolab og våtlab. Opplegget består av forarbeid, en dag med aktiviteter og etterarbeid, og er laget med utgangspunkt i læringsmål fra lærerplanen i naturfag og passer for 6. og 7. trinn.

Aktivitet 1: Undersøke innholdet i kosmetikk og hygieneprodukter.

  • Bruker produsenter plast i produktene?

Aktivitet 2: Undersøke alternative metoder og materialer.

  • Kan vi bruke noe et annet materiale enn olje for å lage plast i fremtiden?

Aktivitet 3: Identifiser ulike plasttyper

  • Kan vi finne ut hva slags plast et produkt er laget av?

Aktivitet 4: Resirkuler og gjenvinn plast

Hva kan gjenvinnes og hvordan gjør vi det?

Opplegg på Newton rom og vitensenteret gjøres i planlagte bolker. Vi publiserer nye tider på facebook, eventuelt ta kontakt.

2. PLASTVETTSKOLEN rett til skolene

Dersom skoler i Tromsø ønsker foredrag eller en kortere versjon av plastvettskolen, er dette mulig å gjennomføre.

Les mer om resirkulering og maskinene vi bruker i plastvettskolen ved å trykke på bildet.

Er du interessert i plastvettskolen, ta kontakt via skjema nederst på siden!

 

Les mer

 
Navn på kontaktlærer *
Navn på kontaktlærer